Ring oss: 08-82 22 22
Intressant studie om Astma och el-cigaretter

Intressant studie om Astma och el-cigaretter

I en artikel från Februari 2015 publicerades fakta som visar på att astmatiska rökare som, på läkares inrådan, bytt till el-cigaretter visade signifikanta hälsofördelar på ett år.

Den Retrospektiva Studien gjordes i Houston, stödd av ett universitetsanslag och (Italian league Against Smoking).

Studien inkluderade 18 rökare med mild till måttlig astma som bytte till e-cigaretter och genomgick spirometri och andra tester vid baslinjen och uppföljningar vid 6 och 12 månader. Tio patienter gick över till enbart e-cigaretter medans åtta använde bade konventionella cigaretter och el-cigaretter.

Dr Cristina Russo från universitetet i Catania (Italien) förklarade vid det årliga mötet för American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, att “användning av elektroniska cigaretter förbättrar andningsfysiologi och subjektiva astmaresultat för astmatiska rökare.”

Hon sa att hennes lilla retrospektiva studie är den första som undersöker de respiratoriska hälsoeffekterna för astmatiker som går över till e-cigaretter.

Var och en av de objektiva och subjektiva mätningarna på astmastatus som gjordes visar på en statistiskt signifikant förbättring 1 år efter att de bytt till e-gigaretter och e-cigarettanvändarnas konsumtion av konventionella cigaretter avtog snabbt.

“E-cigaretter är ett säkrare alternativ till konventionella cigaretter för denna utsatta grupp” säger hon.

Cristina och hennes kollegor vid universitetsastmakliniken föreslår användning av batteridrivna e-cigaretter till sina astmatiska rökare som inte omfattats av eller inte är intresserade av att prova de mer konventionella metoderna för rökavvänjning, inklusive medicinering.

Även om avhållsamhet från rökning är absolut bäst så visar tillgängliga belägg ändå på att e-cigaretter är minst 95% mindre skadliga än konventionella cigaretter i den allmänna befolkningen, sade hon.

”Provade att beställa hem Ego Dubbelt Startkit och har inte ångrat det sedan dess, har varit rökfri från den dan jag fick hem paketet! Astman är mycket bättre och lättare att andas.”

läs hela Ebbas artikel här.

Bland höjdpunkterna i studien så visades en stor, kliniskt viktig förbättring i det forcerade andningsflödet. Det ökade från 2,75 L/sek till 3,11 L/sek

Patienterna rapporterade även att deras konventionella cigarettkonsumtion minskade. Från 21,9 per dag vid baslinjen till 5 st vid sex månader och 3,9 st per dag vid tolv månader.

Sluta röka om du har AstmaBland gruppen i stort kunde ingen signifikant förändring ses i frekvensen vad gäller exacerbationer (Försämringsperiod) som resulterar i sjukhusvistelse. Däremot kunde man se att bland de som hade täta försämringsperioder – de sex patienter med två eller flera skov under 6 månader innan baslinjen – Hade frekvensen halverats både vid 6 månader och 12 månader efter övergången till e-cigaretter.

Dr. Russos presentation utlöste en kraftig diskussion och många läkare citerade en varning från Centers for Disease Control and Prevention, om de okända farorna angående el-cigaretter och en allergolog förklarade att läkare aldrig någonsin bör uppmuntra patienter att röka någonting . Men andra försvarar den “mindre onda av två onda ting” strategi som antogs av Dr Russo och hennes medarbetare.

Dr Russo noterade att förekomsten av rökning bland astmapatienter liknar den hos den allmänna befolkningen. Hon kallade rökning och astma “en farlig förbindelse” och sa att rökning påskyndar astmapatienters “nedgång i lunfunktion, förvärrar ihållande luftvägsobstruktion och ökar okänslighet för kortikosterioder.

Hennes studie stöddes av ett universitetsbidrag och Italian League Against Smoking och hon uppgav att de inte hade några ekonomiska konflikter.

Källa:

http://www.chestphysician.org/

http://www.pubfacts.com/

Vad säger våra kunder om Astma och el cigaretter

Vår kund Ebba Norberg valde att dela med sig av sitt upplevelse med astma och el ciggaretter.

”Provade att beställa hem Ego Dubbelt Startkit och har inte ångrat det sedan dess, har varit rökfri från den dan jag fick hem paketet! Astman är mycket bättre och lättare att andas.”

läs hela Ebbas artikel här.

CIgoteket.se är en av marknadens ledande leverantör inom el cigaretter, hitta alla våra produkter samt kontaktuppgifter på www.cigoteket.se.
Har du frågor gällande våra produkter eller service? tveka inte att höra av dig direkt till oss på 08-82 22 22 eller via e-post: support@cigoteket.se

Related Posts

Leave a Reply