Varje gång man tänder en cigarett är det som en liten kemisk fabrik drar igång. 4000 olika ämnen finns i cigaretten och många av dessa har skadeeffekter på människokroppen som vi vet om. Ett 40-tal av dom är cancerframkallande och värst av allt är att rökaren själv bara drar i sig ca 40% av röken. Men resten då? Jo omgivningen blir passiva rökare.

ÄR MAN UTSATT FÖR CIGARETTRÖK PASSIVT UNDER EN LÄNGRE PERIOD SÅ HAR MAN SAMMA HÄLSORISKER SOM RÖKAREN SJÄLV.

Ca 200 dödsfall per år beror på passiv rökning, det är nästan lika många som dör i trafikolyckor i Sverige varje år. De allra flesta känner till sambandet mellan lungcancer och rökning, det uppskattas orsaka 80-90% av all lungcancer, men risken för andra cancerformer ökar också.

El-Cigarett – Ett bra allternativ

Om det fanns ett bra sätt att bli av med stinkande cigaretter för alltid, skulle du då prova? Eftersom nikotinberoende är ganska vanligt i vårt samhälle idag och det faktiskt är så att vanan att dra de där blossen är lika stark som begäret efter nikotinet i sig så är det här en bra lösning.

Ingen kan ju påstå att det är på något sätt nyttigt att röka el-cigaretter men som vi nämnde innan så innehåller en vanlig cigarett 4000 GIFTIGA ÄMNEN man suger i sig för att komma åt nikotinet. En El-cigarett innehåller ju i princip bara nikotin och är således ett säkrare alternativ för den rökare som inte kan, eller vill, sluta med nikotinet i sig.

Dessutom så utsätts inte omgivningen av passiv rök i samma utsträckning för cigaretten ”aktiveras” när man drar ett bloss och den ”rök” man blåser ut är ju ånga som försvinner snabbt.

Kommentera