E cigarett – Debatt om e cigg och folkhälsa

Det debatteras fortfarande om el-cigaretter och hur farligt detta anses vara. Man kan ju ändå inte låta bli att tänka att traditionell tobak trots allt är farligare och ska man då välja det som man vet är farligt eller det som potentiellt är mindre farligt? Ca 5200 dödsfall årligen beror på rökningsrelaterad cancer! Nyligen gjordes en studie i Storbritannien vid University Collage London.

Man ville undersöka huruvida e-cigaretter är ett effektivt hjälpmedel vid rökstopp eller inte. De tog hjälp av 6000 rökare och det var med försiktig optimism som de konstaterade att E-cigaretter faktiskt är ett effektivt hjälpmedel då en femtedel av testpersonerna lyckades sluta med vanliga cigaretter tack vare el-ciggen. Det resultatet var hela 60% bättre än för gruppen som inte använde sig av el-cigaretter säger SVT.se

E cigaretter kan förbättra folkhälsan

En av forskningsledarna, Professor Robert West säger till BBC att E-cigaretter kan förbättra folkhälsan avsevärt på grund av sin popularitet och de stora hälsovinster som blir följden av att sluta röka. I Storbritannien har e-cigaretten blivit mycket populär och användningen har tredubblats de senaste två åren.

Man anser fortfarande att man ska söka hjälp av sjukvården för att få hjälp att sluta röka men det verkar nu som att el-cigaretten gör det lättare för folk att ta steget mot ett tobaksfritt liv. Och allt fler anser att det är ett effektivt hjälpmedel även om motståndarna hävdar motsatsen. De anser att det är en vana som ska brytas och eftersom det efterliknar “vanlig” rökning så bryts inte vanan i sig. Man kan ju inte låta bli att undra ändå…

E cigarett innehåller mindre gifter, det är en fakta

Borde det inte vara att föredra om elciggen man nu röker innehåller färre gifter än sin föregångare.? För det är ju allmänt känt att tobak som brinner innehåller ca 4000 gifter som ska tas om hand av kroppen och det gör oss sjuka! Här i Sverige är det dock fortfarande ganska kontroversiellt eftersom läkemedelsverket anser att det ska klassas som läkemedel och då ställs det höga krav både på tillverkning och försäljning.

Kommer e-liquid klassas som läkemedel?

Det är i dagsläget fortfarande inte fastställt hur e-cigg och nikotinvätskor ska klassas utan el-ciggen får hänga lite i limbo tills ett beslut kommer. Klart är dock att det snabbt ökar i popularitet även här och många anser det vara ett bra hjälpmedel vid rökstopp.

Och rökstopp är ju det ultimata för att ta bort risken för tobaksrelaterad cancer, så om el-ciggen kan vara ett bra sätt, släpp El-ciggen fri! ( Framtidens rökning är elektronisk )

Källor:

Lämna ett svar