I Usa har användandet av e-cigaretter ökat de senaste åren men istället för att fokusera på hur många som faktiskt lyckas sluta med traditionella cigaretter, så haglar varningar om hur farligt det är med E-cigaretter. Det är då speciellt den sk. E-liquiden (vätskan som röks i de flesta varianter av el-cigaretter) som innehåller nikotin och anses vara farlig att ens ha i hemmet. Nyligen publicerade en amerikansk skribent en artikel som jag här tänkte sammanfatta…

Den 23 Mars 2014 publicerade New York Times en artikel som många i ((el-ciggscommunityn)) anser vara en direkt attack på hela e-ciggsindustrin.

Artikeln är fylld med motsägelsefull statistik och vittnar om händelser som rör barn som blivit sjuka av att ha fått i sig nikotinet och även om en man som försökt ta livet av sig genom att injicera nikotin. Skribenten försöker få sina läsare att tro att nikotin är den farligaste substansen som överhuvudtaget finns.

Men om man tittar på NPDS (American Association of Poison Control Centers´ National Data System) så får man en annan bild.

 Antal e cigg relaterade samtal till giftcentralen

Enligt deras senaste rapport (2012) så ringdes 3 373 025 samtal till amerikanska giftcentralen och av dem så var det 2 275 141 som rörde människor som kommit i kontakt med giftiga substanser. 66 440 rörde djur.

1 025 547 av dessa samtal var enbart för information och 5897 var man faktiskt inte utsatt för något giftigt ämne.

Resultatet av rapporten visade att de 5 ämnen som var inblandade när det gällde mänsklig exponering bestod av följande substanser.

  • Smärtstillande medel (11,6%)
  • Kosmetika/personlig hygienartiklar (7,9%)
  • Rengöringsmedel för hemmet (7,2%)
  • Lugnande medel/antipsykosmedicin (6,1%)
  • Främmande ämnen/Leksaker/diverse föremål(4,1%)

Samtal rörande elektroniska cigaretter var också representerade men inte i den utsträckning som många nyhetsbyråer gör gällande.
Summan av dessa samtal var 459. Av dessa var 447 samtal relaterade till själva e-ciggen och/eller den patron som innehåller nikotin, medans bara 12 av dessa rörde flytande nikotin.
Sammanfattningsvis visade rapporten att av alla samtal var det inte ens 1 % som rörde elektroniska cigaretter.
Det nämndes också i rapporten att det inkom 8200 samtal om tobaksprodukter. 5881 gällde cigaretter och även ett dödsfall pga exponering för cigaretter fanns registrerat.
Dessa siffror bleknar iaf i jämförelse med de siffror man ser när det gäller smärtstillande , rengöringsmedel, lugnande mediciner och främmande föremål/leksaker som rapporterats. Och majoriteten av dessa samtal rörde barn under 5 år vilket pekar på det verkliga problemet vi ser i Amerika. Folk håller inte farliga substanser utom räckhåll för barn!

I Mars 2014 publicerade USA Today en varning från NPDS till föräldrar att förvara nikotin utom räckhåll för barn. Gruppen har rapporterat en ökning av samtal rörande flytande nikotin och redan 24:e Mars i år var 651 samtal registrerade.

E-cigaretter kan hjälpa dig att sluta med vanliga cigaretter

Det är klart att eftersom E-ciggsbranschen växer och allt fler lyckas sluta med traditionell tobak genom att använda e-ciggaretter så har el-ciggaretten ökat och därför borde det inte vara överraskande att det rapporteras mer om folk som kommit i kontakt med flytande nikotin. Det borde väl vara detsamma vilken produkt det än handlar om? Exempelvis om det skulle ske en ökning av folk som köper swimmingpool så skulle vi säkert se en ökning av fok som blivit utsatta för kemikalier i swimmingpoolvattnet.

Summan av kardemumman är att det är jättebra att varna folk för att lämna farliga substanser (ALLA farliga substanser) så att barn kan nå dom. Men att använda den den makt och auktoritet som nyhetskanaler har, för att avskräcka folk från en produkt som hjälper folk att sluta röka, är fel. Bevisen tyder på att en flaska med nikotin är en mindre risk än de smärtstillande mediciner vi har i hemmet. Och för den delen, så kan farliga substanser bara göra skada om föräldrar är ansvarslösa nog att låta substanser finnas inom räckhåll för barnen..

Lämna ett svar