Passiv rökning

Rökning har på senare år förbjudits på allmänna platser som T, ex caféer och på krogen. Detta för att människor ska kunna roa sig och/eller arbeta utan att utsättas för passiv rök då detta för med sig en sjukdomsrisk. Tobak innehåller ju som alla vet många rent giftiga ämnen som inte är bra för någon att utsättas för. Men hur är det då med djuren? Om man ska ta ett exempel så är ju många hundar utsatta för tobaksrök eftersom folk faktiskt fortfarande röker i sina hem och hundar har inte samma möjlighet att säga ifrån eller ens gå undan som en människa har.

Så har det någon inverkan på dom? Och i så fall vilka? Man har ju använt sig av just hundar inom cancerforskningen för att deras sjukdomsorsaker ofta liknar våra men ändå hör man sällan något om hundar och passiv rökning och hur de påverkas av detta.

På olika Universitet i USA har det forskats och gjorts studier på hur hundar och katter påverkas av passiv rökning. Man kom fram till att husdjur som lever i hushåll där rökning förekommer löper 60 % större risk att drabbas av lungcancer än i rökfria hem. Man såg också att hundar med långa nosar drabbades dubbelt så ofta av nasal cancer som de kortnosade hundarna. Det beror helt enkelt på att de cancerframkallande ämnena fastnar i nosen. Och även om då hundarna med kort nos har mindre risk att drabbas av cancer i nosen (som man oftast dör av inom ett år) så leder det till att färre skadliga ämnen filtreras i nosen och då får de större ansamling direkt i lungorna.

Eftersom de kan bli drabbade av samma sjukdomar till följd av rökning som vi människor så kan de ju också behandlas på i princip samma sätt. Chanserna till överlevnad är relativt goda, utom då just vid cancer i nosen, men det är inte bara en jobbig behandling utan även en ganska tråkig utgift och det kan bli dyrt.

E-cigg, rökning och cancer

Risken för cancer är ju inte den enda anledningen att sluta utsätta sitt husdjur för passiv rökning. Det finns andra risker också som kan vara minst lika jobbiga för djuret. De kan få besvär med luftvägarna i form av astma, de kan få sämre luktsinne av nikotinet. Även matsmältningsorganen kan ta stryk då det fastnar många partiklar i pälsen som djuret får i sig när det tvättar sig själva.

Jag skulle önska att man tänker på att skydda sina husdjur likaväl som jag hoppas att man tänker på att inte utsätta sina barn eller andra medmänniskor för tobaksrök! Ett bra sätt att få hjälp med att sluta röka tobak skulle kunna vara att prova E-cigarett. Såklart så ska man inte utsätta sin omgivning för den passiva röken av en E-cigarett heller men den saknar flera tusen av de giftiga ämnen som man hittar i en vanlig tobakscigarett. Den enda anledningen till att en rökare drar i sig dessa gifter är ju för att få nikotinet och då är ju frågan om det inte är bättre att ta den variant som saknar de direkt cancerframkallande ämnena och använda bara nikotinet som är nog så farligt?

E-cigaretten är inte en hälsocigarett men den är mindre farlig om man ska se till de giftiga ämnena som tobak innehåller.

Lämna ett svar