Sedan ett tag tillbaka är e-cigaretter vanliga både i Sverige och utomlands. I de flesta större svenska städer hittar du till exempel flera butiker som säljer både den elektroniska cigaretten och flera olika smaker av e-juicer. Ett flertal kommuner i Sverige har dessutom beslutat att inte ha samma regler för e-cigaretter som för vanliga cigaretter, på många barer där det råder rökförbud kan det till exempel vara okej att vejpa istället.

E-cigarettens framväxt

Även i övriga EU har e-cigaretten vunnit popularitet och blir allt oftare ett vanligt inslag i bland annat populärkulturen. Samtidigt som begreppet ”att vejpa” är en del av mångas vokabulär nu för tiden. Det är bland annat tack vare moderna filmer, filmklipp och kända personer som förespråkar e-ciggen, som den har blivit ett naturligt inslag i vardagen.

Särskilda EU-krav

Det finns också särskilda krav på hur e-cigaretter och behållare för påfyllning får utformas, samt hur dessa produkter får marknadsföras. Den svenska regeringen har sedan lång tid tillbaka arbetat för att reglera e-cigaretter, men det har varit något komplicerat att förhålla sig till frågan då det finns relativt lite forskningsunderlag att stödja sig mot.

Arbetet har hittills mynnat ut i att e-cigaretter numer är försedda med en hälsovarning samt en innehållsförteckning. Vid köp av en e-cigarett medföljer också ett informationsblad. Detta är direktiv alla EU-länder måste följa. Också WHO, World Health Organisation, vill se mer omfattande forskning kring hälsoeffekterna av vejping och uppmanar även de till försiktighet, även om de kan hålla med om att rökning av vanliga cigaretter är en mer skadlig sysselsättning.

ecigg på resan

Lagar och restriktioner

När det gäller import och försäljning av e-cigaretter finns det sedan år 2017 en lag som säger att det är förbjudet att sälja e-cigaretter till personer som inte fyllt 18 år. Detta är en lag som ligger i enlighet med den åldersgräns som råder i stora delar av Europa. För en butiksinnehavare innebär det att hen, enligt lag, är skyldig att anmäla eventuell försäljning till minderåriga till kommunen.

Även tillverkare och importföretag har ansvar för att se till att produkterna uppfyller ställda krav. Bryter de mot detta blir det böter och i värsta fall fängelsestraff som följd. I Sverige är det Folkhälsomyndigheten som är tillsynsmyndighet i detta ärende. Deras uppdrag är att verka för god folkhälsa samt att sprida information om förebyggande arbete mot eventuella sjukdomar och skador som kan uppstå i samband med till exempel rökning.

Lämna ett svar