Ring oss: 08-82 22 22
El cigaretter 95% mindre skadliga jämfört med cigaretter.

El cigaretter 95% mindre skadliga jämfört med cigaretter.

När e-cigaretter såg marknadens ljus för ett par år sedan så var debatten i det offentliga rummet stundtals väldigt extrem. Såpass extrem att den antog en skepnad som var skadlig. Inte bara för branschen i sig, men framförallt för potentiella användare. Framstående läkare, psykologer och dylikt, tillsammans med olika tunga myndigheter började ifrågasätta huruvida e-cigaretter var ett bra alternativ till tobak eller ej. De ifrågasatte också möjligheten till att det kanske kunde vara skadligt för användaren och dess omgivning.

Även om röken har lagt sig något i debatten så blossar det stundtals upp åsikter och ideér om e-cigarettens vara eller icke vara.

Allt för ofta används tyvärr antingen felaktig forskning som inte är evidensbaserad eller än värre, saknar forskningshänvisning över huvud taget som belägg för det man säger.

Inte så konstigt då någon svensk forskning inte är framtagen i skrivande stund. Det hade varit fördelaktigt att faktiskt få en oberoende forskning från Sverige på plats. Där man kan klarlägga om det finns skadliga ämnen och med det även mäta hur mycket det isåfall skulle kunna finnas. Samt om det skulle finnas positiva eller negativa aspekter att ta hänsyn till.

Denna forskning är gjord av flertal olika forskare med tillhörande forskningsteam utomlands, exempelvis Konstantinos Farsalinos med forskningsteam från Onassis Cardiac Surgery Center[1] och Karl Erik Lund från vårt grannland Norge. Norge har kommit långt i sin forskning till skillnad från Sverige. Där drivs den av Karl Erik lund med ett team på SIRIUS ( Statens institutt for rusmiddelforskning )[2]

Den rapport som är mest omfattande för tillfället är den som UK Centre For Tobacco & Alcohol Studies i samarbete med Queen Mary University of London och King´s College i London[3] tagit fram.

Det studien lyfter fram är två fördelar med E-cigaretter.

De fastställer i forskningen att E-cigaretter är upp till 95% säkrare för användaren jämfört med tobaksrökning.

Men även att omgivande individer inte utsätts för samma partiklar och kemikalier av ångan från en e-cigarett jämfört med tobaksrök. Detta gäller även den som brukar e-cigaretter. Detta genom att de faktiska beståndsdelar i tobaksrök som är cancerframkallande inte finns i ångan från en e-cigarett.

Till det skall även nämnas att de fastställer en riskbedömning gällande risken för nikotinförgiftning orsakat av e-cigaretter kontra tobaksanvändning. Man fastställer att risken med e-cigaretter är försumbar. Där igenom har man kommit fram till att det är upp till 95% säkrare att använda e-cigaretter, jämfört med tobaksrökning.

Samtidigt lägger myndigheten ett frågetecken runt de långvariga effekterna. Detta är självklart i och med att produkten är väldigt ny på marknaden och det behövs mer fortlöpande forskning på användandet.

Det kan vara ett bra sätt att reducera eller helt sluta röka

Studien visade på ett par orter där man blivit erbjuden rökavvänjning med hjälp av e-cigaretter. Det lyckade resultatet var inte förvånande.

Med de fördelar som studien visar på, siktar PHE på att kunna erbjuda denna metod för rökavvänjning redan under 2016. Detta i ett nationellt steg för att minska tobaksrelaterad ohälsa. Med tanke på att OECD[4] i en rapport från 2012 visade på att cirka 10% av dödligheten bland vuxna är tobaksrelaterade., görs det tydligt att PHE har mycket att vinna på att minska tobaksanvändningen i landet.

Men även här kan man lägga in en brasklapp. Att mäta vad som är en bra väg för att bryta sitt tobaksberoende är inte lika enkelt som att mäta skadliga ämnen. I en sådan situation är det väldigt individuellt, vilket inte minst visar sig i den uppsjö av olika avvänjningsprodukter som finns att tillgå på marknaden.

Allt ifrån nikotinplåster till just e-cigaretter. Att vår produkt kan vara en väg att successivt bryta sitt tobaksberoende vittnar en stor mängd nöjda kunder om. Det är något vi sett med egna ögon och inte tvekar en sekund på. Enligt PHE är e-cigaretten den enskilt bästa produkten som används i kampen att bli rökfri hos det brittiska folket.

Men faktafel finns.

Det var en intressant artikel som publicerades på tidningen Metro[5] för en tid sen. Men inledningsvis måste vi markera ut ett direkt faktafel redan i första stycket där de hävdar att ” I Sverige får inte e-cigaretter innehålla nikotin”.

Detta var även något som flertalet reagerade på i kommentarsfältet till artikeln. Där förekom även kommentarer att Metro hade rätt. I detta fall saknas bakomliggande kunskap. Det är delvis rätt att ett företag är i en domstolsprocess med Läkemedelsverket som motpart. Men inte att det har dragits till domstol. Företaget fick ett saluförbud mot sig utfärdat av Läkemedelsverket.

Samtidigt lägger myndigheten ett frågetecken runt dom långvariga effekterna. Detta är självklart, produkten är väldigt ny på marknaden och det behövs mer forskning på användningen löpande.

Detta motsatte sig företaget och det är idag, två prövningar senare, ett ärende som ligger på Högsta Förvaltningsdomstolens bord. Det är troligen detta som många av er har hört och dragit egna slutsatser. Man bör dock veta hela historien för att få en korrekt bild av ärendet. Vi kommer att presentera detta betydligt mer ingående framöver.

Men i korthet kan man säga att Läkemedelsverket anser att nikotin skall klassas som läkemedel och därmed skall det falla under läkemedelslagen[6]. MEN! Eftersom frågan överklagades så hävdes försäljningsstoppet. Dessutom är de två meddelade domarna överklagade och har därmed inte vunnit laga kraft.

I slutet av maj 2015 blev det klart att frågan skulle prövas i högsta instans då Högsta Förvaltningsdomstolen meddelade prövningstillstånd.

Nu har dessvärre klagande företag försatts i konkurs. Detta stoppar inte processen som tur är. Konkursförvaltaren driver ärendet vidare i samarbete med företrädande advokatbyrå och Swevapes[7] som är Sveriges intresseorgan för e-cigaretter.

Då detta kan vara intressant för den fortsatta utvecklingen i branschen, så kommer vi även att publicera en artikel med fokus på just detta ärende. Artikeln kommer förhoppningsvis även kunna presentera intervjuer med berörda parter i målet. Mer om detta framöver.

Så länge inte något slutgiltigt beslut fattats i frågan med försäljningsstopp som resultat, så är e-cigaretter med nikotin lagligt att sälja.

Skulle det klassas som läkemedel, skulle en negativ inverkan ges på marknaden och användarna, då det skulle begränsa utbudet radikalt. Problematiken som inte har klarlagts från Läkemedelsverket är huruvida vätskor samt e-cigaretter ska säljas endast på svenska apotek.

Med det sagt är sannolikheten mycket liten för att denna nikotinprodukt försvinner från marknaden vid eventuellt fällande dom. Det som skulle kunna hända är att antalet återförsäljare minskar och att man får söka sig till ett apotek. Skulle det ske är det en tydlig dubbelmoral som visas.

Oavsett utslag så kommer detta inte att påverka oss i större utsträckning. De flesta som använder e-cigaretter idag gör det utan nikotin. Av de smaksatser vi säljer, står nikotin för ungefär 20%. Det är just dessa som eventuellt kan bli förbjudna att sälja fritt. Det ska även tilläggas att allt som är nikotinfritt är undantaget detta förbud.

Är vi emot en reglering?

Betyder detta att vi inte är för en reglering av e-cigaretter? Inte alls. En hel del av den kritik som framförs i debatten om reglering finns det fog för. Men mycket är helt irrelevant. Det som är helt glasklart är att barn inte ska få i sig nikotin av misstag genom att dricka vätskan. Precis så som det är önskvärt att de inte heller äter tobak.

I en artikel som publicerades 2014 av läkare Anders Kjellberg[8] skriver han att man bör nyansera debatten om e-cigaretter. Han lyfter upp att e-cigaretter är ett bättre och hälsosammare alternativ till tobaksrökning. (Publicerat på drugnews.se som är ett samarbete mellan bland annat IOGT NTO, A non Smoking Generation m.fl.). Anders Kjellberg säger även i samma artikel att e-cigaretter inte är bevisat ofarliga.

Den rapport som är mest omfattande för tillfället är en rapport som UK Centre For Tobacco & Alcohol Studies i samarbete med Queen Mary University of London och King´s college i London tagit fram.

Men de är med all sannolikhet 99% mindre farliga, jämfört med tobaksrökning. Visserligen hade han fel med fyra procentenheter mot vad den engelska rapporten kom fram till, men det var en bra gissning eftersom han skrev det för drygt ett år sedan. Det är även vår ståndpunkt i frågan. Att man skall se på denna produkt som ett mindre hälsovådligt alternativt, jämfört med tobaksrökning.

Vi håller delvis även med AT-Läkaren Lovisa Högberg och Överläkare i lungmedicin Matz Larsson i deras gemensamma artikel från mitten av 2014 som publicerades på Expressens debattsida, där de tar upp punkter som vi till stor del kan hålla med dom om.

  1. Visst finns det risker. Inte minst om barn får tillgång till nikotin.
  2. Självklart skall det vara 18-årsgräns på inköp.
  3. Tydlig innehållsförteckning.
  4. Förbud mot att röka i allmänna utrymmen såsom bussar, tåg och annan kollektivtrafik
  5. Reklamförbud.

Vår butik har sedan första dagen 18-årsgräns på hela sortimentet, trots att detta inte är reglerat i lag. Men för oss var det en självklarhet. 18-årsgränsen gäller oberoende av om köpet avser vätska (med eller utan nikotin) eller hårdvaran som e-cigaretten består av.

Så länge inte något slutligt beslut fattats i frågan, med försäljningsstopp som resultat, så är e-cigaretter med nikotin lagligt att sälja.

Vi har redan krävt att våra leverantörer skriver tydliga innehållsförteckningar på svenska, trots att detta inte är reglerat i lag.

Vi tycker att e-cigaretter ska brukas med respekt för omgivningen. Exempelvis ska det ej brukas på en restaurang där omgivande människor kan störas av ångan.

Skulle ett reklamförbud dyka upp är det en självklarhet för oss att följa detta, trots att vi inte anser detta vara ett steg i rätt riktning.

Finns det då inte några risker alls med e-cigaretter?

Missförstå oss inte.

Precis som denna forskningsrapport visar, så finns det inte tillräckligt med data på långtidseffekter med e-cigaretter.

Men vi säger gärna både en och två gånger extra att ett engelskt statligt organ har kommit fram till slutsatsen om att e-cigaretter är 95% mindre skadligt, jämfört med tobaksanvändning. Räcker inte det som argument?

Källor:

[1] http://www.onasseio.gr

[2] www.sirius.no

[3] www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/454517/Ecigarettes_a_firm_foundation_for_evidence_based_policy_and_practice.pdf

[4] www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/artiklar/Fa-rokare-i-Sverige/

[5] www.metro.se/vetenskap/ny-studie-e-cigaretter-95-procent-mindre-skadliga-an-tobakscigaretter/EVHoht!uuiDTUvRMtI7A/

[6] www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lakemedelslag-1992859_sfs-1992-859/

[7] www.swevapes.se

[8] drugnews.nu/2014/02/17/nyansera-debatten-om-e-cigaretter/

CIgoteket.se är en av marknadens ledande leverantör inom el cigaretter, hitta alla våra produkter samt kontaktuppgifter på www.cigoteket.se. Har du frågor gällande våra produkter eller service? tveka inte att höra av dig direkt till oss på 08-82 22 22 eller via e-post: support@cigoteket.se

Related Posts

2 Responses to “El cigaretter 95% mindre skadliga jämfört med cigaretter.”

  1. Pingback: Jag röker inte. Jag vejpar - Vejp / ecigg är här för att stanna

  2. Pingback: Vad i hela världen gör de med vår underbara livräddande hobby?

Leave a Reply