Displayen på min e-cigarett säger ”check atomizer”. Vad betyder det?

Batteridelen på din e-cigarett har ingen kontakt med tanken eller med brännaren som sitter i tanken.

Steg 1: Kontrollera att tanken är ordentligt åtskruvad. Tanken ska inte vara lös men inte heller skruvas på med våld. Om detta inte hjälper se steg 2.

Steg 2: Öppna tanken och se till att brännaren är åtskruvad ordentligt. Om detta inte hjälper se steg 3.

Steg 3: Testa med en annan brännare i din tank. Din brännare kan ha blivit förbrukad.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.