Hur förhindrar jag läckage på bästa sätt?

95% av fallen när vi får in läckande tanks så fixas det snabbt och smidigt med två lösningar.

1. det är väldigt viktigt att coilen skruvas in i bottendelen av tanken och inte i toppen, dra gärna åt coilen så den sitter bra, undvik verktyg. (gäller ej tanks där coilen endast kan fästas i toppen, så som AiO)

2. kontrollera att ”o-ringar” inte lossnat, vanligast i påfyllningsluckan/topdelen av tanken.

I ytterst få fall kan det också bero på ett måndagsexemplar av coil, om problemet kvarstår efter byte av coil så rekommenderas att kontakta butiken.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.