Ring oss: 08-82 22 22
Tobakens intåg i det svenska samhället

Tobakens intåg i det svenska samhället

Människan har använt sig av tobak sedan flera hundra år tillbaka. Redan på 1600-talet rökte svenskar tobak i lerpipor. Spanjorerna var först i Europa med cigarrtillverkning. Kunskap de hämtade från Centralamerika. Under 1760-talet fanns tobaksodlingar över i stort sett hela Sverige. Om de på den tiden hade vetat vilka följder hårt bruk av tobak kan medföra kanske de hade hejdat sig. Men på den tiden var kunskapen om människokroppen och medicinsk påverkan helt undermålig. Dessutom fanns stor skepsis till vetenskap och doktorer. De ställde skrock och vidskepelse före kunskap.

Att sluta eller inte, det är frågan

Hur kan du sluta rökaSteget från den tidens rökande och till de elektroniska cigaretter som finns idag är milsvid. Men alla sätt att minska riskerna med rökning grundar sig på människans vana eller ovana att skaffa sig njutning. När du bestämt dig för att sluta röka vet du kanske inte riktigt hur det ska gå till. En del slutar tvärt efter 20 års hårt rökande. Andra vill trappa ner, röka färre antal cigaretter per dag och därigenom sakta vänja av kroppen från nikotinbehovet. Vilket sätt som är det bästa kan nog ingen svara på. Det är säkerligen olika från individ till individ.

Tanken på en cigarett

Den elektroniska e-cigaretten är ett icke alls oävet sätt att byta ut den vanliga ciggen mot en nyttigare. I många fall är vanans makt den största orsaken till misslyckade rökstopp. Med e-ciggen kan du fortsätta att ha en ”pinne” i munnen när du vill. Oftast tänker inte rökaren på att den tänt en cigarett. Han håller den och askpelaren blir lång innan den når ett askfat. Med andra distraktioner kanske det bara blir ett bloss eller två innan filtret är nått. I det läget skulle rökaren säkerligen inte märka om det var en e-cigaretter eller en riktig.

CIgoteket.se är en av marknadens ledande leverantör inom el cigaretter, hitta alla våra produkter samt kontaktuppgifter på www.cigoteket.se. Har du frågor gällande våra produkter eller service? tveka inte att höra av dig direkt till oss på 08-82 22 22 eller via e-post: support@cigoteket.se

Related Posts

Tycker du att våra recensioner ser konstiga ut? Läs mer om varför

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.