Ring oss: 08-82 22 22
Jag röker inte. Jag vejpar.

Jag röker inte. Jag vejpar.

Vejp eller rök? Kommentarer som denna blir allt vanligare i vårt land. Många människor väljer att byta ut den skadliga och på sikt dödliga tobaksvanan mot något som både är billigare, mindre hälsofarligt och mindre störande och skadligt för omgivningen.

Vejpning är det samma som att använda e-cigaretter. Namnet e-cigarett är på många sätt vilseledande eftersom ett batteri och en förångare ingalunda är någon cigarett. De är tillsammans vad vi kallar vejpdon eller, kort och gott en vejp. Man röker inte e-cigaretter.

Ordet vejp kommer från engelskans vapor som betyder ånga. Det finns ingen rök och inga förbränningsprodukter i vejpen. Den består av ett batteri som aktiverar en glödtråd med veke. Veken suger upp e-juice till glödtråden som förångar e-juicen. Ångan är av samma slag som i scenrökmaskiner. Den drar till sig vattendroppar och bildar moln av vattenånga som liknar rök.

Att vejpa e-juice

E-juice innehåller ingen tobak. Det nikotin som används för vejpning framställs förvisso ur tobaksplantan men är rent från tobakens andra skadliga ämnen. E-juice består till huvuddelen av vegetabiliskt glycerin och propylenglykol och därutöver smakämnen och om man vill, nikotin. Det är inte nikotinet som ger rökaren kol, lungcancer och andra rökrelaterade sjukdomar. Det är alla de andra ämnena i tobaken och förbränningen som är cancerframkallande och hälsofarliga. Nikotin är dock beroendeframkallande och skall självklart inte användas av barn eller ungdomar.

LÄS ÄVEN: El cigaretter 95% mindre skadliga jämfört med cigaretter.

Det är 18-årsgräns på alla vejprelaterade varor och målgruppen är rökare som vill välja ett mindre skadligt alternativ.

Att vejpa är att jämföra med att använda en nikotininhalator från apoteket, men det känns lite mer som att röka och man andas in ångan istället för den skadliga röken. Vejparen slipper tobakens ca 4000 skadliga och cancerframkallande ämnen och får ändå i sig sitt nikotin som idag är flerfaldigt bevisat som icke cancerframkallande substans.

Vejp = ingen tobak, ingen rök och ingen passiv rökning

Vejp, Ecigg och passiv rökning
Vejp, Ecigg och passiv rökning

Idag råder en febril debatt mellan vejpare och tobaksmotståndare som fortfarande tror att vejpning är att jämföra och likställa med rökning. Det viktiga är att vej (vejpningen) får utrymme i samhället så att rökare på ett enkelt sätt kan välja bort den skadliga tobaken och ges en chans att leva längre och minska risken för kol och cancer och passiv rökning för omgivningen. Vejpning har ingen eller knappt mätbar effekt på luftkvaliteten omkring vejparen. Den är i stort sett bara utandningsluft med extra vattenånga.

Även om det inte finns långtidsstudier på hur vejpning kommer att påverka människor på lång sikt torde det inte råda några som helst tvivel om att vejpning är oerhört mycket trevligare, säkrare och bättre för alla inklusive icke vejpande medmänniskor än tobaksrök!

I det nya lagförslag som kommer att klubbas i maj 2016 ska EUs Tobaksproduktdirektiv införas i svensk lag. Vejpdon och e-juicer faller under tobakslagen och benämns tobaksprodukter. Vi kommer att se förändringar men vejpningen kommer att finnas kvar.

Välkommen till ett bättre och upp till 95% mindre skadligt alternativ. Vejpning.

Skribent: Gabi Westlund

Rökfri vejpare sedan april 2015, efter 34 års tobaksbruk.

CIgoteket.se är en av marknadens ledande leverantör inom el cigaretter, hitta alla våra produkter samt kontaktuppgifter på www.cigoteket.se.
Har du frågor gällande våra produkter eller service? tveka inte att höra av dig direkt till oss på 08-82 22 22 eller via e-post: support@cigoteket.se

Related Posts

3 Responses to “Jag röker inte. Jag vejpar.”

  1. ”Den är i stort sett bara utandningsluft med extra vattenånga”, blir pg och vg när det förångas h2o eller vad menar ni? Verkar lite konstigt för en som inte kan mycket om kemi.

    Mvh Simson 🙂

  2. Pingback: Vad i hela världen gör de med vår underbara livräddande hobby?

  3. Gabi Westlund
    2016-06-14 at 13:17

    Det torde vara lättare att förstå än en kemisk analysbeskrivning. Självklart utandas vejparen inte endast vatten. Därför skrev jag i stort sett. De ämnen förutom vatten, PG och VG som uppmätts är så försvinnande få och i så liten mängd att de knappt är mätbara. Så även den lilla mängd nikotinrest som kan förekomma om man har mycket nikotin i sin e-juice. PG och VG förångas som sig själva och drar till sig vatten. Därför bildas det rökliknande ånga. Extra vattenånga med molekyler från PG och VG Alltså utandas även PG och VG som dock är ofarliga för alla.

Leave a Reply